Ring Oss : 018-34 55 80

VÅRA ERBJUDANDEN

VÅRA ERBJUDANDEN

Assisticum bildades 2005 och har nu mer än 10 års erfarenhet av personlig assistans. Ulf, som grundade företaget, är jurist från landstingsverksamhet och Per kommer från ledning i livförsäkringsverksamhet. Båda har en sjuksköterskebakgrund. Tillsammans med våra 120 anställda; samordnare, arbetsledare och assistenter, har vi en engagerad och kompetent assistentgrupp på lagom många platser i Sverige som erbjuder dig ett brett engagemang.

Vad kan vi då erbjuda Dig som Funktionsnedsatt och som skiljer oss från andra?

Vi kan erbjuda dig:

 • Personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, daglig verksamhet, gruppboende bl.a.
 • Regelbundna och återkommande personal och brukarmöten
 • Race running förening och andra fritidsaktiviteter
 • Uppbyggnad eller genomförande av daglig verksamhet
 • Stöd i arbetsrelaterade frågor som kontakter med Arbetsförmedling, Försäkringskassan eller t.ex. hjälp att skriva CV, praktikansökningar och liknande.
 • Årlig utbildning av arbetsledare, arbetsmiljöföreträdare och assistenter
 • Våra Värderingar som genomsyrar hela företaget.

Vi ger Dig dessutom kostnadsfri rådgivning eller information som:

 

 • Juridiska frågor som berör LSS eller SoL i form av ansökningar och överklaganden.
 • Försäkringsfrågor som berör försäkringsmedicinska frågor och inte minst barn- och personförsäkring.

Vill Du dela våra värderingar med oss vill vi gärna att
Du väljer oss som Din assistansanordnare.

Våra erbjudanden kan du läsa mer om längre ned på sidan, både för dig som är funktionsnedsatt och för er som organisationer och föreningar.

Vi ger kostnadsfria föreläsningar och informationsträffar till organisationer och föreningar om:

 • Ansökningsprocessen, överklaganden eller rådgivning i frågor som berör personlig assistans, ledsagning, kontaktperson, färdtjänst, vårdbidrag, handikappersättning eller motsvarande inom ramen för LSS, SoL, Färdtjänst, Bostadsanpassning, Vårdbidrag, handikappersättning. Även rättspraxis och aktuell departementsinformation.
 • Råd och stöd i personförsäkringsfrågor och ge insyn i försäkrings medicinska och försäkringstekniska områden.
 • Uppstart av Race runninggrupper på platsi din närhet, hur och när.
 • ”Hur det ska fungera?”. Tankar kring anhörigperspektivet i relation till funktionshinder.
 • Föreläsning om alternativ kommunikation.
 • Stöd för uppstart av daglig verksamhet, gruppboende och motsvarande.