Ring Oss : 018-34 55 80

våra värderingar

Våra värderingar

Våra värderingar

Räcker det med att bara få personlig assistans…? Nej, vi tror att du även behöver känna trygghet, respekt för din integritet och bli korrekt bemött. Det kan vi ge dig. Vi vill finnas till för dig på hela din livsresa. Våra hörnstenar vilar på en kristen tradition och övertygelse att trygghet, korrekt bemötande och integritet är tre viktiga hörnstenar i ett assistansuppdrag, mot dig som vår kund och brukare, mot dig som anställd och mot oss som företag.

Trygghet

Vi tror att trygghet byggs upp där du vet att ditt beslut följs fullt ut och att du är delaktig i verkställande av beslutet. Likaså att sträva efter en låg personalomsättning och med personal som du själv varit delaktig i att anställa. Trygghet skapas också i vetskapen att företaget och anställda har kompetens med en professionell hållning till Dig, närstående och myndigheter. Vi kommer så länge du vill vara kund hos oss, att finnas med dig på hela Din livsresa.

Integritet

Du som brukare, närstående eller myndighet är ”okränkbara” och skall uppleva att din integritet inte kränks. Detsamma gäller för all personal och ledning inom företaget. Ingen ska prata om dig utan till dig.

Korrekt bemötande

Bemötandet människor emellan lägger grunden till hur vi kommer att fungera tillsammans. Vi tror på att ett korrekt bemötande är att vi, företaget, du, assistenterna men även myndigheter och andra utomstående är inlyssnande och visar intresse. Det ger en trygghet, meningsfullhet och en värdighet där alla blir delaktiga.

Det här innebär att:

Vår mångåriga erfarenhet från offentlig och privat verksamhet gett oss en bred erfarenhet och kompetens för att kunna möta dina önskemål och behov och att inte minst hjälpa till att finna lösningar som vi tror kan ger Dig det Du behöver mest av. Eftersom våra värderingar innebär ett stort självpåtaget ansvar för Assisticum, sätter vi också höga mål för Din fortsatta trygghet och respekten för Dig som vår kund.